Professor Igor Solomatin

Arst-oftalmoloog. Lõpetas Riia Meditsiini Instituudi, jätkas oma teadusliku haridusteed Ukrainas ning kaitses oma meditsiinialase doktorikraadi Helmholzi Intsituudis, Moskvas. Alates 2005. aastast on ta Läti Ülikooli dotsent. Mitmeid aastaid töötanud riiklikes haiglates ja juhtinud silmahaiguste osakondi. Publitseerinud mitmeid teaduslikke artikleid. Peamise teadusliku suunana keskendub silma laseroperatsiooni tulemuste analüüsile. Osaleb süstemaatiliselt rahvusvahelistel erialastel konverentsidel, kus tutvustab oma teadusliku töö tulemusi. On Läti Ülikooli meditsiiniteaduskonna tudengite õppejõud.