Dr. Irina Repina

Silma võrkkesta patoloogia spetsialist. Lõpetas Riia Meditsiini Instituudi 1975. aastal. Jätkas oma haridusteed Helmholzi Instituudis.

Omab 25. aastast töökogemust lastehaigla erakorralise meditsiini osakonnas. Samaaegselt oli kaasatud silmahaiguste funktsionaalse diagnostika uurimisrühma riiklikus silmakliinikus.

Tema peamine erialane huvi on seotud silma võrkkesta patoloogiatega. Dr. Repina on avaldanud mitmeid teadusartikleid ning on oftamoloogia teemalise raamatu autor.

Regulaarselt osaleb rahvusvahelistel teaduslastel silma võrkkesta patoloogiate alastel konverentsidel.

Dr. Solomatini meeskonnaga liitus 1998. aastal. Konsulteerib patsiente üldistes silma patoloogia küsimustes, teostab ultraheliuuringuid, optilise koherentstomograafia, angiograafia ja teisi uuringuid. Osaleb aktiivselt kliiniku teadustöös.