Dr Jana Gertnere

15 aastase kogemusega laseroperatsiooni kirurg. Prof. Solomatini meeskonna liige alates 1999. aastast. Dr. Gertnere on refraktiivse patoloogia spetsialist. Teostanud üle 10 000 silma laseroperatsiooni. Prof. Solomatin ja dr. Gertnere olid esimesed, kes tutvustasid Balti riikides üheksakümnendate lõpul silma laseroperatsiooni tehnoloogiaid. Dr. Gertnere lõpetas Riia Meditsiiini Instituudi ja jätkas oma haridusteed Läti Ülikoolis. Ta on Euroopa ja Ameerika katarakti ning refraktiivse kirurgia üheduse liige.

Osaleb süstemaatiliselt rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja kvalifikatsiooni tõstmise kursustel, organiseeritud parimate kliinikute poolt Saksamaal, USA-s, Austrias, Belgias ja Venemaal.

Teeb aktiivselt teadustööd.